Tech

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Có Tân Thứ Trưởng

Sau khi có đầy đủ số liệu, chúng ta thậm chí có thể mô phỏng hay sử dụng các mô hình tính toán để dự đoán tương lai. Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Bộ Thông Thong tin truyen thong và Truyền thông ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT , về Thông tư [...]

By |2020-03-02T17:34:21+00:00March 2nd, 2020|Tech|0 Comments